Våre familieadvokater hjelper deg

Samboeres rettigheter ved arveoppgjør

Et arveoppgjør oppstår når en person går bort, og etterlater seg formue som skal fordeles mellom en eller flere arvinger. I slike situasjoner kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke regler som gjelder, samt å finne ut hva man kan ha krav på i dødsboet til arvelater. Situasjonen som oppstår kan være spesielt usikker for samboere, ettersom samboere er gitt begrensede arverettigheter. 

Problemene som oppstår gjelder gjerne:

  • Fordeling av arv 
  • Utregning av krav
  • Forskudd på arv 
  • Pliktdelsarv til barn
  • Særkullsbarn og uskifte 
  • Testament 

Hvilke regler gjelder ved samboeres rett til arv? 

Ved fordeling av arv til gjenlevende samboer er det arvelovens (LINK Lovdata) regler som får anvendelse. Ny arvelov ble vedtatt i 2019, og fikk virkning fra 1. januar 2021. Loven regulerer blant annet arvingenes rettigheter og hvordan et arveoppgjør skal gjennomføres etter arvelaterens død. Det er hovedsakelig arvelaterens nærmeste slekt, herunder barn, foreldre og søsken, samt ektefeller og samboere som har en lovfestet arverett.

Våre advokater bistår i en stor mengde saker som omhandler arv, og har god kompetanse på området. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale! 

Samboeres arverett 

Samboere likestilles ikke med ektefeller i arveloven, men er gitt noen særlige rettigheter. Det er i utgangspunktet samboere med felles barn som har arverett etter hverandre. Hovedregelen er at den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G), som i dag tilsvarer ca. kr 400 000. 

Gjenlevende samboer har krav på minstearven tilsvarende 4G uavhengig av om arvelateren har andre livsarvinger. 

Kan samboere tilgodese hverandre ved testament? 

Samboerens rett til arv på 4G kan begrenses ved testament bare hvis han eller hun har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Dette gjelder likevel ikke dersom det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet.

Arvelateren kan videre fastsette i testament at den han eller hun har vært samboer med i de siste fem årene før dødsfallet, har rett til arv opp til 4G uten hensyn til livsarvingenes pliktdelsarv. På denne måten kan samboere som har hatt minst fem års samboerskap arve hverandre, selv om de ikke har, har hatt eller venter barn sammen. 

Behøver du bistand med å opprette testament? Les mer i vår artikkel om testament her, eller ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. 

Samboeres minstearv har prioritet foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dersom arvelateren har liten formue, kan dette medføre at pliktdelsarven blir redusert eller bortfaller helt. Minstearven medfører dermed at samboeren kan arve alt, dersom dette er fastsatt i testament og arvelaterens formue ikke overstiger 4G.

Vi har skrevet en egen artikkel om barns pliktdelsarv som du kan lese her

Uskifte av felles bolig og innbo

Samboere kan ha rett til å sitte i uskiftet bo. Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har overfor arvelaterens andre arvinger etter loven rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Samboere kan også overta andre eiendeler uskiftet hvis det er fastsatt i testament, eller dersom arvingene samtykker. 

Uskifte er kompliserte tema. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss for en uforpliktende samtale dersom du behøver veiledning vedrørende en uskiftesak.

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig