Våre familieadvokater hjelper deg

Uskiftet bo – Dette må du vite

uskiftet bo

Når en person dør er utgangspunktet at avdødes formue skal fordeles mellom de ulike arvingene. Dersom avdøde var gift og ikke hadde særkullsbarn, har imidlertid gjenlevende ektefelle rett til å utsette arveoppgjøret og sitte i såkalt uskiftet bo med ektefellenes felleseiemidler.

Uskifte innebærer at arven etter avdøde ikke blir fordelt og at gjenlevende ektefelle kan råde over de verdier som hører til i boet. I mange tilfeller vil et skifte være en økonomisk belastning for gjenlevende ektefelle, men ved å sitte i uskifte vil denne belastningen bli begrenset ved at gjenlevende ektefelle overtar retten til felleseie og får full råderett over midlene.

Formuesordning ektefellene imellom er avgjørende for retten til å sitte i uskifte

Gjenlevende ektefelle har kun adgang til å sitte i uskifte med felleseiemidler. Dette innebærer at det er de eiendelene og verdiene ektefellene eier sammen som går inn i uskifteboet. 

Det er likevel svært vanlig at ektefeller har særeie. Utgangspunktet er at særeie ikke inngår i uskifteboet. Dersom særeie er avtalt gjennom ektepakt åpner ekteskapsloven § 43 for at lengstlevende ektefelle har rett til å sitte i uskifte med avdøde ektefelles særeiemidler. Er det ikke avtalt vil imidlertid kun felleseiemidlene inngå i uskifteboet. 

Begrensninger i gjenlevende ektefelles råderett 

Det kan være verdt å merke seg at det tidligere forbudet mot å gi vekk fast eiendom i uskiftet bo er endret i den nye arveloven av 2021. Denne endringen innebærer at gjenlevende ektefelle kan gi bort eller selge fast eiendom til en betydelig lavere pris så lenge det ikke står i misforhold til boets formue. Råderetten til å gi bort fast eiendom begrenses likevel dersom overdragelsen utgjør mellom 20 og 30 % av boets totale verdi. I tilfeller hvor gjenlevende ektefelle rår over boet på en generelt klanderverdig måte, slik at boet blir vesentlig redusert, kan arvingene kreve skifte av boet. Ektefelles råderett er derfor begrenset.

Vurderer du å sitte i uskiftet bo? 

Det kan være mange grunner til at en ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo. Den vanligste årsaken mange føler på er den økonomiske tryggheten ved å ikke foreta et oppgjør. Dette vil i mange tilfeller gi gjenlevende ektefelle en mer stabil økonomi. Det er likevel et par momenter du bør være klar over dersom du vurderer å sitte i uskiftet bo. 

Gjeld – hvordan er forholdet mellom eiendeler og gjeld? 

Dersom det er mer gjeld enn eiendeler i boet vil det ikke være særlig gunstig å sitte i uskifte. Velger du som gjenlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo overtar du nemlig også gjeld og økonomiske forpliktelser som avdøde måtte ha. Det kan derfor være lurt å ta en vurdering av hvilke verdier som finnes i boet og hvordan dette står seg i forhold til gjeldsansvar. 

Utbetaling av forsikringer 

I noen tilfeller vil ektefellens død gi rett på utbetaling av forsikring. Dersom gjenlevende velger å foreta et skifte umiddelbart vil vedkommende ha krav på å holde forsikringsmidlene utenfor delingen. Hvis gjenlevende ektefelle i stedet ønsker å sitte i uskifte vil dette inngå i uskifteboet og det senere oppgjøret med andre arvinger vil potensielt kunne bli høyere enn ved et umiddelbart oppgjør. 

Skjevdeling 

Skjevdeling innebærer at de verdiene som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde ved ekteskapets inngåelse kan holdes utenfor deling. Hvis lengstlevende har midler som kan skjevdeles vil vedkommende ha skjevdelingskravet i behold, dersom det skjer ved et umiddelbart skifte etter førstavdøde. Velger derimot gjenlevende ektefelle å sitte i uskifte vil også vedkommende sine midler inngå i boet og skjevdelingskravet anses tapt. 

Særkullsbarn 

Når det gjelder ektefellens tidligere barn, såkalte særkullsbarn har de rett på å få utbetalt sin arv umiddelbart. Gjenlevende ektefelle har ikke rett til å sitte i uskifte med mindre det foreligger et samtykke fra særkullsbarnet. Dette fordi særkullsbarn har en særstilling i arveretten og det er derfor avgjørende at vedkommende samtykker for at gjenlevende ektefelle skal kunne sitte uskifte. 

Trenger du bistand? 

Ønsker du å sitte i uskiftet bo må dette meldes fra om til tingretten innen 60 dager etter dødsfallet. Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen eller trenger generell veiledning om uskifte tilbyr vi et dyktig team som kan bistå deg.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat! Vi hjelper deg gjerne. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig