Våre familieadvokater hjelper deg

Barnebidrag – Hvordan fungerer det?

barnebidrag

Frem til et barn fyller 18 år er foreldre forpliktet til å forsørge barna sine økonomisk. Dersom en forelder ikke bor sammen med barnet skal vedkommende betale et barnebidrag som bidrar til å dekke nødvendige utgifter.

Hvilke regler gjelder? 

Retten til å motta barnebidrag som enslig forsørger er lovfestet i barneloven § 67. Dersom du har den daglige omsorgen for barnet regnes du som bidragsmottaker med krav på et månedlig bidrag. Det vanligste er at partene inngår en privat avtale om bidragets størrelse. Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å fastsette et ønskelig beløp for barnebidraget som skal dekke utgifter til bo opphold, husholdningsutgifter, barnehage, SFO, fritidsaktiviteter etc. Dersom dere er usikre på bidraget størrelse kan dette fastsettes gjennom NAVs bidragskalkulator. 

Normalt skal barnebidraget betales månedlig frem til barnet er 18 år, men bidragsplikten kan forlenges dersom barnet ikke har fullført skolegang. 

Hva skjer dersom den bidragspliktige ikke betaler? 

Det er ikke uvanlig at den bidragspliktige nekter å betale eller unnlater å betale på grunn av manglende betalingsevne. Dersom dette er tilfelle, kan bidraget innkreves av staten gjennom NAV innkreving. I de tilfellene hvor far benekter farskapet er det viktig å merke seg at det må legges frem bevis før innkrevingen kan gjennomføres. 

Offentlig fastsettelse av barnebidrag 

I de tilfeller hvor foreldre ikke blir enig om barnebidragets størrelse kan beløpet fastsettes offentlig gjennom NAV. Dette fastsettes med utgangspunkt i hvor mye det koster å forsørge et barn i den aktuelle aldersklassen. Bidraget skal fordeles forholdsmessig mellom foreldre etter foreldrenes inntekt og hvor mye de har barnet hos seg. Barnebidraget skal ikke være av et så høyt beløp at det går utover bidragspliktiges faste utgifter som bo, skatt og eget underhold. 

I tilfeller hvor NAV endrer eller fastsetter barnebidrag kan det være greit å merke seg at dette medfører et gebyr på kr 1 199 på hver av foreldrene. Har en inntekt på under kr 305 000 kan en imidlertid søke om unntak. 

Trenger du bistand knyttet til barnebidrag?

Dersom du har spørsmål knyttet til barnebidrag eller ønsker rådgivning innen familierettslige problemstillinger anbefaler vi deg å søke veiledning hos en advokat. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har et dyktig team med bred erfaring på familierettens område. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig