Våre familieadvokater hjelper deg

Mekling på familievernkontoret – dette må du vite

Familievernkontoret er en spesialtjeneste som finnes over hele landet, og som blant annet tilbyr råd og veiledning i forbindelse med samlivsbrudd eller seperasjon.  

Hos familievernkontorene arbeider meklere med særlig kunnskap om konflikter som kan oppstå i forbindelse med juridiske forhold rundt seperasjon og skilsmisse. Mekleren har ingen myndighet over resultatet, slik at foreldrene har full rett til å enten godta eller forkaste forslag til en avtale. Videre har mekleren taushetsplikt om de forhold som kommer frem under meklingen. 

Hvem skal møte til mekling?

Alle foreldre med felles barn under 16 år er forpliktet til å møte til én times obligatorisk mekling ved et familievernkontor i forbindelse med et samlivsbrudd eller seperasjon. Dette er pålagt med hjemmel i både ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. 

Formålet med meklingen 

Hensikten med meklingen på familievernkontoret er foreldre skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, samvær og bosted til barnet. Avtalen skal være til barnets beste. Meklingen er viktig for å skape trygge og stabile oppvekstsvilkår for barn med foreldre som er skilt eller separert. 

Meklingsprosessen og meklingsattest

Den første timen med mekling på familievernkontoret er obligatorisk. Dette innebærer at foreldre med felles barn under 16 år har en plikt til å møte og gjennomføre en time med mekling. Når møteplikten er oppfylt, skriver mekleren ut en meklingsattest. Attesten er gyldig i 6 måneder, og skal legges ved søknaden om seperasjon. I tillegg er attesten nødvendig for å få reist en sak for domstolen.

Dersom foreldrene etter den obligatoriske timen med mekling ikke har kommet til enighet om en avtale, kan de tilbys inntil 7 timer med gratis mekling. 

Bistand i din sak? 

Mange foreldre opplever at det er vanskelig å komme til enighet om en samværsavtale. I tillegg kan utformingen av en klar og presis avtale være utfordrende. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS har bred kunnskap og erfaring på området, og kan bistå deg i din sak. Vårt fokus er å finne gode løsninger som er praktisk gjennomførbare for foreldrene og som er til det beste for barnet. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig