Våre familieadvokater hjelper deg

Ektepakt – Hvorfor bør du opprette en ektepakt?

På et tidspunkt i livet vil alle ekteskap ta slutt, enten ved død eller skilsmisse. Ved ekteskapets opphør vil det ofte oppstå spørsmål når det gjelder fordeling av økonomiske verdier og gjenstander. Dersom denne fordelingen ikke er avtalt i forkant av ekteskapets slutt vil utgangspunktet være at verdiene deles likt. I tilfeller hvor den ene ektefellen eier mer den den andre og det ikke er ønskelig at verdiene deles som felleseie er det viktig å opprette en ektepakt. 

Hva er en ektepakt? 

En ektepakt regnes som en bindende avtale som regulerer ektefellenes formue ved brudd eller død. Ved inngåelse av ekteskap vil ektefellenes økonomi som utgangspunkt reguleres av ekteskapslovens regler og hovedregelen er at ektefellenes samlede formue skal deles likt ved eventuell skilsmisse eller dødt, såkalt felleseie.  Dersom en ikke ønsker å være omfattet av ekteskapslovens regler om likedeling må det opprettes en ektepakt hvor eierforholdene er nedfelt slik at verdiene kan holdes utenfor delingen. En ektepakt vil i sin helhet føre til forutsigbarhet rundt eierforholdene samt bidra til å unngå konflikt og uklarheter ved et oppgjør. 

Hva bør du ha med i en ektepakt? 

I mange tilfeller har ektefeller tatt med seg eiendeler og større verdier inn i et ekteskap eller mottar gaver o.l vedkommende ønsker å holde utenfor deling. De vanligste tingene å innføre i en ektepakt er følgende: 

Særeie

For å unngå at større midler eller eiendeler deles som felleseie kan det innføres særeie for verdier du ønsker å unnta fra likedeling. Særeie er betegnet som verdier eller formue som kun eies av den ene ektefellen. Dersom du ønsker at verdier skal være unntatt fra deling må dette spesifiseres som særeie i ektepakten. Dette kan enten innføres som fullt særeie ved at alle verdier er unntatt deling, eller som delvis særeie hvor særeiet kun omfatter deler av verdiene til en eller begge ektefellene. 

Gaver 

Det er ikke uvanlig at ektefeller gir hverandre gaver av store verdier. I et vanlig giver-mottaker forhold er eiendomsretten overdratt i det gaven er mottatt. For ektefeller stiller imidlertid seg dette noe annerledes. For at gaver mellom ektefeller skal være gyldig må gaven være gitt ved ektepakt jf. ekteskapsloven § 50. Dette gjelder likevel ikke gaver som må anses som vanlige, og heller ikke gaver som består i pensjon, livsforsikring, livrente, føderåd eller lignende ytelser som sikrer den andre ektefellen. Dette innebærer at dersom du har mottatt en verdifull gave fra ektefellen din og dette ikke er inntatt i ektepakten kan ektefellen kreve gaven tilbake ved skilsmisse. I slike tilfeller vil nemlig ikke overdragelsen anses om gyldig.  Er det imidlertid innført i ektepakten vil overdragelsen være bindende både mellom ektefellene og for arvinger. 

Retten til å sitte i uskifte med formue som særeie

For at en avtale om uskifte med avdødes særeie skal være gyldig må dette fastsettes ved ektepakt. Uskifte innebærer at den gjenlevende ektefellen overtar den avdøde ektefelles formue og utsetter skiftet med øvrige arvinger. Som utgangspunkt gjelder retten til å sitte i uskifte kun med felleseiemidler, og derfor må det inntas i ektepakt dersom avdødes særeiemidler også skal inngå i uskifteboet jf. ekteskapsloven § 43. Gjenlevende kan også få samtykke fra avdødes arvinger om å sitte i uskifte med særeiemidler, men for å være på den sikre siden rådes det til å innføre dette i ektepakten. 

Formkrav for ektepakt 

For at en ektepakt skal være gyldig stilles det flere formkrav. Ektepakten må først og fremst være skriftlig og nedfelt i nærvær av to vitner. Deretter kreves det signatur fra to myndige vitner mens ektefellene er til stede jf. ekteskapsloven § 54. 

Det kan være verdt å merke seg at en gyldig ektepakt vil få virkning partene imellom selv om den ikke er tinglyst, men dersom ektepakten skal være gyldig utad og få rettsvern for kreditorer o.l stilles det krav til tinglysing jf. ekteskapsloven § 50. 

Trenger du bistand? 

Et oppgjør ved brudd eller død kan by på mange spørsmål både økonomisk og rent juridisk. For å unngå tvister ved skilsmisse eller arveoppgjør vil det være hensiktsmessig å få veiledning når det gjelder utforming av ektepakt og hva som er gunstig for din økonomi. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om oppgjør og skilsmisse eller utforming av ektepakt. Vi bistår deg gjerne!

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig