Våre familieadvokater hjelper deg

Samboerkontrakt

Ved samlivsbrudd er ikke samboere juridisk likestilt med ektefeller. Dette innebærer at fordelingen ved et eventuelt brudd ikke er rettslig regulert og dermed kan by på utfordringer om det ikke foreligger en avtale partene imellom. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor den ene betaler for gjenstander som kan medføre langsiktig verdiskapning, og den andre bruker opp sine penger på forbruk, eller det er ulik eierandel i bolig. For å sikre at fordelingen skjer på effektiv og ryddig måte er nøkkelen å opprette en samboerkontrakt. 

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt, også omtalt som samboeravtale er en avtale mellom to samboere hvor formålet er å sikre ryddige økonomiske forhold både gjennom samboerforholdet og ved et eventuelt brudd. Med en samboerkontrakt vil partene ha en avtale som gir uttrykk for hvilke rettigheter og plikter som foreligger dem imellom samt hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt brudd.

I tillegg til å spesifisere eierforholdet er en samboerkontrakt viktig når det gjelder hvem som har ansvaret for å betale gjeld. Dette er særlig viktig dersom gjelden er ulikt fordelt partene imellom på et felles lån. 

Hva bør en samboerkontrakt inneholde? 

Eierforhold 

Ettersom loven ikke regulerer økonomiske rettigheter i et samboerforhold er det nødvendig å spesifisere eierforholdet i en samboerkontrakt. Dette vil særlig  være aktuelt i tilfeller hvor partene har ulik eierandel eller hvor den ene eier og den annen part kjøper seg inn i boligen. Eierforhold kan også omfatte andre eiendeler, inventar og fremtidig erverv. Dersom det er tatt opp felles lån bør samboerkontrakten inneholde en beskrivelse av hvordan låneforpliktelsen er fordelt mellom samboerne. 

Fordeling av faste utgifter 

I mange parforhold er det forskjell i inntektsnivået. Dersom det er stor forskjell på inntektene kan det være hensiktsmessig å ha en avtale som sier noe om hvordan utgiftene skal fordeles og hvordan felles økonomi skal håndteres innad. Dette vil særlig være aktuelt i samboerforhold med felles barn hvor den ene parten mottar permisjonspenger eller har perioder med ulønnet permisjon. For at parten som tar seg av barna ikke skal straffes økonomisk er det viktig at dette blir nedfelt og tydeliggjort i kontrakten. 

En vanlig måte å fordele de faste utgiftene på vil være at felleskostnader som strøm, husleie, kommunale avgifter o.l deles likt mellom partene, mens utgifter tilknyttet den ene partens eiendeler dekkes av eier. For ekstra ryddighet kan det også være gunstig å sette opp en oversikt over hva hver av partene selv eier og avtale at eiendeler som er anskaffet gjennom forholdet blir i sameie. 

Hvem skal ha boligen ved oppløsning av samboerskapet?  

En samboerkontrakt vil være en forsikring av de økonomiske verdiene dersom et brudd skulle forekomme. Når det gjelder verdifulle eiendeler som bolig bør det avklares hvem som skal overta og bli boende ved et brudd for å unngå ytterligere konflikt. Det kan være verdt å merke seg at selv om boligen formelt sett er registret på den ene parten, er det det reelle eierforholdet som er det sentrale. 

Ønsker du bistand i din sak?

Uten en samboerkontrakt vil det være risiko for at det oppstår utfordringer og konflikt i fordelingen. En samboerkontrakt vil hjelpe deg og din partner til å unngå tvist om verdier og gjeld ved et samlivsbrudd samt gi en ryddig oversikt over deling av utgifter i samboerperioden.

Dersom du har flere spørsmål eller ønsker hjelp til å opprette en samboerkontrakt, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr bistand innenfor et bredt område av familieretten og har omfattende kompetanse innenfor fagfeltet. Vi ønsker å bistå med gode og gjennomtenkte løsninger for både deg og din samboer. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig